top of page

MADA ZA KISWAHILI - KIDATO CHA TATU

MADA 1: Ngeli Za Nomino

 

 1. Kuzielewa ya Ngeli

  • Fafanua upatanishi wa kisarufi katika sentensi

  • Andika habari zenye upatanishi wa kisarufi

 

MADA 2: Mjengo Wa Tungo

 

 1. Maana ya Tungo

  • Maana ya Tungo

  • Bainisha aina mbalimbali za tungo

  • Maana ya Kirai na Uainishaji wake

  • Maana ya Kishazi na Uainishaji wake

 2. Ufafanuzi wa Aina za Tungo

  • Maana ya sentensi

  • Muundo wa sentensi kimapokeo/kikazi/kidhima

  • Uainishaji wa sentensi

  • Kubainisha uchanganuzi wa sentensi

 

MADA 3: Maendeleo Ya Kiswahili

 

 1. Asili ya Kiswahili

  • Onesha ushahidi wa kimsamiati na kimuundo unaothibitisha ubantu wa Kiswahili

  • Fafanua jinsi miundo ya Kiswahili inavyofanana na miundo ya lugha nyingine za Kibantu

 2. Kukua na kuenea kwa Kiswahili nchini Tanzania katika enzi ya Waarabu

  • Elezea ukuaji wa Kiswahili kimsamiati nchini Tanzania katika enzi ya Waarabu

  • Elezea ueneaji wa Kiswahili nchini Tanzania katika enzi ya Waarabu

 3. Kukua na kuenea kwa Kiswahili nchini Tanzania katika enzi ya Wajerumani

  • Fafanua ukuaji wa Kiswahili nchini katika enzi za Wajerumani

  • Elezea ueneaji wa Kiswahili nchini Tanzania katika enzi za Wajerumani

 

MADA 4: Uhakiki Wa Kazi Za Fasihi Andishi

 

 1. Maana ya Uhakiki

  • Fafanua dhana ya uhakiki

  • Elezea misingi ya uhakiki

 2. Uhakiki wa Fani katika Kazi za Fasihi Andishi

  • Hakiki fani katika riwaya ya Takadini

  • Hakiki fani katika Riwaya ya Joka la Mdimu

 3. Uhakiki wa Fani katika Tamthiliya

  • Fani katika Tamthiliya ya Ngoswe Penzi Kitovu cha Uzembe

  • Hakiki fani katika tamthiliya ya Kilio Chetu

  • Hakiki fani katika tamthiliya ya Orodha

  • Hakaiki fani katika tamthiliya ya Watoto wa Mama N’tiliye

 4. Uhakiki wa fani katika Ushairi

  • Hakiki fani katika Ushairi wa Wasakatonge

  • Hakiki fani katika Ushairi wa Mashairi ya Chekacheka

  • Hakiki Fani katika Ushairi wa Malenga Wapya

 5. Uhakiki wa Maudhui katika Kazi za Fasihi Andishi

  • Hakiki Maudhui katika riwaya ya Takadini

  • Hakiki maudhui katika Riwaya ya Joka la Mdimu

 6. Uhakiki wa Maudhui katika Tamthiliya

  • Maudhui katika Tamthiliya ya Ngoswe Penzi Kitovu cha Uzembe

  • Hakiki maudhui katika tamthiliya ya Kilio Chetu

  • Hakiki maudhui katika tamthiliya ya Orodha

  • Hakiki maudhui katika tamthiliya ya Watoto wa Mama N’tiliye

 7. Uhakiki wa Maudhui katika Ushairi

  • Hakiki maudhui katika Ushairi wa Wasakatonge

  • Hakiki Maudhui katika Ushairi wa Malenga Wapya

  • Hakiki maudhui katika Diwani ya Chekacheka

 

MADA 5: Utungaji Wa Kazi Za Fasihi Andishi

 

 1. Utungaji wa Hadithi

  • Pambanua mikondo ya uandishi wa hadithi

 2. Utungaji Tamthiliya

  • Elezea dhima ya tamthiliya

  • Tunga tamthiliya

 

MADA 6: Uandishi Wa Insha Na Matangazo

 

 1. Uandishi wa Insha za Kisanaa

  • Elezea misingi ya kuandika insha

  • Andika insha za kisanaa

 2. Uandishi wa Matangazo

  • Elezea vipengele vya kuzingatiwa katika uandishi wa matangazo

 

MADA 7: Kusoma Kwa Ufahamu

 

 1. Kusoma Kimya

  • Jibu maswali ya ufahamu kutokana na habari uliyosoma

  • Fupisha habari uliyoisoma

bottom of page