top of page
Employee Leave Request Form (Fomu ya Maombi ya Likizo)

REASON FOR LEAVE (SABABU YA LIKIZO)

LEAVE REQUESTED (MUDA WA LIKIZO)

Thanks for submitting!/Asante kwa kuwasilisha

ST. MATTHEW'S SCHOOL

ELIMU | MALEZI | USALAMA

bottom of page